Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna vialugola lugola
4818 c354
Reposted frommarysia marysia viaseksgrupowy seksgrupowy
Sponsored post
5375 046d
6402 5aa1
0394 1cef

wannascreamouut:

nigdy, proszę.

Reposted fromgoniewicz goniewicz viaiblameyou iblameyou
Reposted fromnosiemka nosiemka vialugola lugola
1154 9362 500
Reposted fromlukasiukkamil lukasiukkamil vialugola lugola
5846 eb34
Reposted fromcynamonn cynamonn
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompouler pouler viaseksgrupowy seksgrupowy
Reposted fromsowaaa sowaaa
Reposted fromsowaaa sowaaa viafakeplastictrees fakeplastictrees
Wszystko mi jedno, byle z Tobą.
Reposted fromtegoniema tegoniema viaunmadebeds unmadebeds
Na pewno tęsknie i czekam.
Na pewno nie wiem co dalej.
— Coma
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaunmadebeds unmadebeds
9224 1300
Reposted frommyst3r1ous myst3r1ous viaearthintruder earthintruder
3112 340a
Reposted fromhangry hangry vialugola lugola
6803 b467
Baczyński; dobre antykwariaty
Daję słowo, oddałbym wszystko, żeby dziś być gdzieś z tobą.
— Miuosh
Reposted fromsolovely solovely viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...